Mitä mainsleaze-roskaposti on? (fi)

Roskaposti (spam) on ei-toivottua massasähköpostia: massasähköpostia, joka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen, joka ei pyytänyt saada sitä. Mainsleaze-roskaposti (“mainsleaze” on yhdistelmä sanoista “mainstream” ja “sleaze”) on roskapostia, jonka on lähettänyt (muuten) legitiimi yritys tai organisaatio, joko suoraan omista IP-osoitteistaan, ulkoisen luvanvaraisen SMTP-välityspalvelimen (kuten SMTP.com tai Google Postini) kautta tai legitiimin sähköpostipalveluntoimittajan (ESP) kautta.

Mainsleaze-roskapostin erottaa muusta roskapostista ennen kaikkea siitä, ettei siinä yritetä peitellä sen alkuperää. Sekä yritys, joka siitä hyötyy, että postipalveluiden toimittajat ilmaisevat avoimesti osallistumisensa toimintaan. Roskaposti, joka lähetetään tuntemattoman tahon omistamista verkkotunnuksista tai IP-osoitteista, tai jossa ei mainita mainostettavan yrityksen nimeä, ei ole mainsleaze-roskapostia vaikka siinä mainostettaisiin muuten legitiimiä yritystä. Mainsleaze-roskapostin kanssa ei tarvitse arvuutella, kuka sen lähetti, vaan ainoastaan sitä, ovatko vastaanottajat antaneet suostumuksensa sen vastaanottamiseen, ja jos, niin missä, milloin, ja kuinka moni heistä. Yritykset usein liittävät asiakkaidensa sähköpostiosoitteita markkinointilistoilleen esim. siksi, että paikallinen lainsäädäntö sallii sen (kuten Suomessa), tai ilmoittaen että vastaanottajaa informoitiin muuhun tarkoitukseen tapahtuneen tietojen keruun yhteydessä siitä, että tietoja tultaisiin käyttämään suoramarkkinointitarkoituksiin. Kenties vastaanottaja on “tilannut” uutiskirjeen jättämällä epähuomiossa poistamatta ruksin jostain “kyllä kiitos”-laatikosta jota ei edes huomannut, tai kenties valinnan mahdollisuus on puuttunut tietojen keruun yhteydessä ja vastaanottajaa on opastettu “hallinnoimaan tilauksiaan” ja peruuttamaan uutiskirjeet myöhemmässä vaiheessa.

Normaalit roskapostin vastaiset keinot eivät toimi kovin hyvin mainsleaze-roskapostia vastaan muun muassa siksi, että on tavallista hankalampaa todistaa, että viestintä on ei-toivottua. Usein samaa viestintää näkyy sekä osoitteissa, jotka ovat pyytäneet saada sitä, että sellaisissa, jotka eivät. Sulkulistat (“mustat listat”) eivät mielellään lisää listoilleen legitiimien yritysten ja sähköpostipalveluntoimittajien IP-osoitteita ja verkkotunnuksia, koska ne lähettävät myös merkittäviä määriä legitiimiä sähköpostia, jota ei voi mitenkään luokitella roskapostiksi. Maineenarviointipalvelut tavallisesti antavat tällaisille yrityksille verraten hyvän arvosanan koska niiden massasähköpostin lähetysmäärät eivät ole valtavia, ja lisäksi useimmat legitiimit yritykset ja sähköpostipalveluntoimittajat osaavat ja vaivautuvat puhdistamaan listansa potentiaalisista valittajista ja roskapostiansoista keskimääräistä roskapostittajaa paremmin. Päästölistat (“valkoiset listat”) myös usein sisältävät sähköpostipalveluntoimittajien ja legitiimien yritysten IP-osoitealueet. Mainsleaze-roskapostilla on näiden seikkojen vuoksi parempi todennäköisyys päätyä varsinaiseen sähköpostilaatikkoon kuin muilla roskapostin alalajeilla.

Vastaanottajat, jotka valittavat mainsleaze-roskapostista, kohtaavat usein merkittävää vastustusta lähettäjien taholta. Lähettävät yritykset usein väittävät kivenkovaan, että vastaanottaja on tilannut viestinnän vaikkei näin olisikaan – erityisesti jos vastaanottaja on yrityksen nykyinen tai entinen asiakas. Lähettäjät myös mielellään viittaavat sopimustekstien pienellä präntättyihin osiin, joita kukaan ei kuitenkaan ole lukenut, joissa yritys varaa itselleen oikeuden lähettää markkinointiviestejä asiakkailleen. Kun vastakkain ovat vastaanottajan ja lähettävän yrityksen sana, sähköpostipalveluntoimittaja yleensä uskoo todennäköisemmin yritystä (asiakastaan).

Mainsleaze-roskaposti on yllämainituista syistä aivan erityisen ärsyttävää monista vastaanottajista. Tämän blogin tarkoitus on antaa tuolle ärsyyntymiselle ääni ja saattaa se lähettävien yritysten tietoon siinä toivossa, että ne muuttaisivat toimintatapojaan massasähköpostin osalta ja lakkaisivat häiritsemästä vastaanottajia sillä.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go back to top